Reklamace (vrácení/výměna zboží)

V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte následovně:

  1. Zašlete výrobek na jednu z těchto adres - Husova 1, 586 01 Jihlava nebo Na Příkopech 153/II, 377 01 Jindřichův Hradec (podle toho, co je uvedeno na faktuře za zakoupené zboží). Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů.

  2. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.

  3. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

  4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  5. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.

  6. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.

  7. O vyřízení reklamace budete informováni telefonicky, e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.